TZ: Změnu dotací pro kulturu provází kontroverze

Image12

Koordinační skupina dne 16. září projednala změnu pravidel poskytování dotací pro kulturu. Nová pravidla zavádí podstatné změny jako víceleté granty, proplácení mezd a honorářů a hodnotící komise. Na změně se podíleli odborníci, úředníci i politici za účasti veřejnosti. Nesouhlas politiků se složením hodnotící komise a obava ze ztráty vlivu ale vedly k měsíčnímu zdržení přijetí […]

Co se děje s městskými dotacemi do kultury?

Již delší dobu se v Brně mluví o novém způsobu rozdělování dotací v kultuře a umění. Během prvního pololetí 2013 vznikl návrh změny v dotacích, který by měl být v říjnu předložen Zastupitelstvu města Brna ke schválení.