Zpravodaj 03 Brno kulturní

A je tu třetí číslo našeho Zpravodaje! V něm se například dozvíte podrobnější informace o nově připravovaném dotačním systému, který by měla Rada města Brna schválit již letos v červenci. Další články zpracovávají i příbuzná témata – jaká by měla být podoba kulturních organizací a jejich právní subjektivita – jaké jsou možnosti transformace příspěvkových organizací […]