World Café 03: Jde to i bez dotací?

Brno kulturní Vás zve 4. prosince 2012 v 18.00h do Domu umění na již třetí diskuzní večer World Café na téma „Jde to i bez dotací?“ World Café 03 je určeno především neziskovým organizacím, spolkům, umělcům, kulturním manažerům, akademikům a dalším, kteří se zajímají o život neziskové kultury v Brně. Rádi bychom mezi sebou přivítali […]

TZ: World Café 02: Nastolení zásadních otázek, politikové mají o čem přemýšlet.

Dne 31. října 2012 proběhlo v Domě umění World Café 02, veřejná diskuse na téma změna grantového systému ve městě Brně. Sešlo se třicet účastníků, kteří rokovali v sedmičlenných skupinkách. Zvolený formát se osvědčil, poněvadž umožnil věcnou názorovou polemiku mezi úředníky, představiteli akademické obce, zástupci několika příspěvkových organizací a aktéry nezřizované sféry.

VÝSTUPY z World Café 02: Změna grantového systému ve městě Brně

Přibližně třicítka hostů převážně z řad akademické veřejnosti, městem zřizovaných i nezřizovaných kulturních organizací a Magistrátu města Brna diskutovala 31. října 2012 v Domě umění na téma: „Změna grantového systému ve městě Brně“. Účastníci byli rozděleni do pěti skupin, každou z nich vedl facilitátor. Výsledky World Café  pro stručnou informaci shrnujeme do čtyř nejdiskutovanějších tezí. […]