16. 7. 2012 Činnost Koordinační skupiny pro kulturu ohrožena

Ukazuje se, že vedení brněnské radnice to s rozvojem brněnské kultury nemyslí příliš vážně. Rada města Brna neschválila přípravu žádosti o grant z evropských fondů, který měl chod Koordinační skupiny financovat.