30. 3. 2012 Brno kulturní: Kdo nese odpovědnost za Program rozvoje kultury města Brna?

Odpovědnost za Program rozvoje kultury města Brna nesou ředitelka TIC Petra Kačírková a vedoucí odboru kultury Viera Rusinková Magistrát města Brna (MMB) zveřejnil 2. 3. 2012 dokument, ve kterém poskytl vypořádání se všemi relevantními připomínkami k dokumentu Program rozvoje kultury města Brna a jeho evaluace (PRK), které měla veřejnost možnost sdělit do 25. ledna 2012.

Výstupy z WORLD CAFÉ

Dne 19. března 2012 jsme pořádali ve spolupráci s JAMU a Domem umění města Brna diskusní večer World Café. Zúčastnili se jej umělci a organizátoři z různých brněnských kulturních institucí, odborná veřejnost, úředníci z Odboru kultury MMB a také volení zástupci města. Diskuze ve fóru přinesla následující podněty:

Stanoviska iniciativy Brno kulturní k jednání s MMB

Dne 23. března 2012 ve 13.00 proběhlo jednání iniciativy Brno kulturní (Oplatek, Bernátek) s Magistrátem města Brna (Bohuňovská, Michalík). Závěry jsou tyto:

Srovnávací analýza zřizovacích listin BKC a TIC

Martin Bernátek provedl analýzu transformace BKC na TIC a dospěl k závažným závěrům, které shrnujeme níže. Podrobnou argumentační oporu pro tvrzení naleznete ZDE.

TZ k World Café

Dne 21. 3. 2012 jsme vydali novou tiskovou zprávu shrnující průběh diskuzního večera World Café a posledních jednání s městem. Přečíst si ji můžete ZDE.

World Café v Domě umění

Dne 19.3.2012 v 18h se v Domě umění (Malinovského náměstí 2, Brno) uskuteční otevřený diskuzní večer World Café Brno kulturní, který je určen zástupcům brněnských kulturních institucí, neziskového sektoru, příspěvkových organizací a představitelům města Brna. Pozvánku na akci naleznete ZDE.

Brno kulturní získalo podporu

Správní rada Nadace Veronica na svém zasedání schválila nadační příspěvek naší iniciativě ve výši 15 tisíc korun na projekt: „Brno kulturní – iniciativa za změnu financování kultury v Brně“. Nadaci Veronica děkujeme za důvěru. Peníze použijeme především na provoz našich webových stránek, na úhradu cestovních nákladů mimobrněnských expertů a propagaci.

Diskuzní večer Kulturní politika a nezávislá kultura

Dne 15. 2. 2012 se v Bílém domě v kavárně Karel Never Sleeps uskutečnila diskuze pod názvem Kulturní politika a nezávislá kultura. Report z debaty si můžete přečíst ZDE.

21. 3. 2012 Brno kulturní: World Café: nový způsob dialogu

Iniciativa Brno kulturní pořádala v pondělí 19. března ve spolupráci s JAMU diskuzní večer World Café. Zúčastnilo se ho asi 60 lidí z různých institucí a oborů napříč kulturním spektrem. Akce tak odstartovala sérii plánovaných setkání v rámci kulturní scény, na kterých se mohou sejít zástupci příspěvkových organizací města, tzv. nezávislé i komerční scény, s úředníky odboru kultury či s […]

1. 3. 2012 Brno kulturní posiluje: jednáme, ale ne bez výhrad

V pondělí 27. února se uskutečnilo první zasedání přípravného výboru občanského sdružení Brno kulturní. Do konce týdne schválí výbor stanovy, které následně zašle k registraci MVČR. Právnická subjektivita výrazně usnadní chod iniciativy a posílí její vyjednávací pozice. Oficiální organizace bude čitelnější pro podporovatele i partnery.