2. 5. 2012 Brno kulturní pořádá volby

Brno kulturní hledá zástupce nezřizované kulturní scény do Koordinační skupiny pro kulturní politiku v Brně

Iniciativa Brno kulturní zajišťuje výběr zástupců do Koordinační skupiny pro kulturní politiku v Brně. Skupina vzniká pod hlavičkou Magistrátu města Brna a bude nástrojem k dosažení těchto cílů:

− revize a úprava návrhové části Programu rozvoje kultury města Brna a jeho evaluace,

− vypracování cílů kulturní politiky města Brna či akčních plánů na určité období,

− změna grantového systému,

− příprava projektu dlouhodobé platformy spolupráce.

Skupina bude složena ze zástupců města, akademické obce a kulturních organizací (příspěvkových i městem nezřizovaných).

Iniciativa Brno kulturní byla na základě jednání s vedením města pověřena, aby vybrala nejvhodnější zástupce z prostředí nezřizované kulturní sféry.

„Jsme přesvědčení, že nejlepší způsob, jak dosáhnout toho, aby byli v Koordinační skupině přítomni nejvhodnější zástupci nezřizované kulturní sféry, jsou otevřené volby,“ uvedl David Oplatek z iniciativy Brno kulturní.

Volba zástupců nezřizované kulturní scény proběhne na veřejném setkání v úterý 22. 5. 2012 od 18.00. Setkání se bude konat v sále kavárny Kunštátská Trojka na Dominikánské ulici v Brně.

Složení skupiny:
– dva zástupci akademické sféry, jedním z nich je předseda poradního orgánu pro
kulturu náměstka, resp. náměstkyně primátora města Brna pro oblast sociálně-
kulturní (dále náměstkyně primátora),
– čtyři zástupci statutárního města Brna:
o náměstkyně primátora,
o předseda, resp. předsedkyně Finančního výboru ZMB,
o předseda komise RMB pro kulturu,
o vedoucí Odboru kultury MMB,
– tři zástupci veřejnou správou nezřizovaných kulturních organizací působících v Brně,
– tři zástupci zřizovaných kulturních organizací působících v Brně,
– jeden zástupce TIC.

Jako stálí hosté budou na jednání přizváni zástupce Kanceláře primátora města – kanceláře strategie města a zástupce TIS MMB.

Kontakt: David Oplatek, 725741376, mail: info@brnokulturni.cz