16. 7. 2012 Činnost Koordinační skupiny pro kulturu ohrožena

Ukazuje se, že vedení brněnské radnice to s rozvojem brněnské kultury nemyslí příliš vážně. Rada města Brna neschválila přípravu žádosti o grant z evropských fondů, který měl chod Koordinační skupiny financovat.

Po vlně protestů a nevole, která se zvedla zejména v souvislosti s dvacetiprocentními škrty v rozpočtech kulturních organizací na podzim loňského roku, se chvíli zdálo, že zoufalým stavem, který v této oblasti funguje, se brněnští politici budou vážně zabývat.

Cestu změny měl narýsovat městem zpracovávaný dokument Program rozvoje kultury ve městě Brně. Na jeho diskutabilní kvalitu a způsob zpracování upozorňovala řada odborníků. Následná několikaměsíční jednání iniciativy Brno kulturní s vedením města přinesla výsledek v podobě ustavení Koordinační skupiny pro kulturní politiku, která měla připravit podklady pro systémové změny ve financování brněnské kultury. V této skupině jsou zastoupeni vedle politiků a magistrátních úředníků i představitelé kulturních organizací – jak městem zřizovaných, tak i těch, které stojí mimo oficiální struktury města. (Ve veřejných volbách byli za nezávislou scénu zvolení tito kandidáti: Pavel Baďura, Monika Šimková a Viktor Pantůček).

V podmínkách omezeného rozpočtu města bylo dohodnuto, že finance potřebné pro zajištění chodu koordinační skupiny (zpracování odborných podkladových materiálů, expertních stanovisek a analýz), a rovněž i větší míru zapojení veřejnosti do procesu změn zajistí projekt financovaný z evropských fondů . Tak alespoň zněla dohoda, kterou uzavřeli zástupci iniciativy Brno kulturní a odpovědní zastupitelé města (náměstkyně Bohuňovská a předseda kulturní komise Michalík).

Bohužel dohoda vzala za své ve chvíli, kdy o přípravě projektu měla rozhodnout městská rada. Ta svým hlasováním (2 pro, 2 proti a 6 se zdrželo hlasování) přípravu projektu zastavila. V tuto chvíli se lze jen domnívat, zda motivem k tomu, aby byl projekt hozen pod stůl byl fakt, že náměstkyně Bohuňovská nebyla schopna potřebnost projektu před kolegy obhájit nebo zda v Radě převládla obava z toho, že realizace projektu by na magistrát přinesla z jejich pohledu zbytečně moc pozornosti a zájmu veřejnosti. V tuto chvíli hrozí, že se koordinační skupina stane jen diskusním klubem bez prostředků k nastartování tolik potřebných systémových změn, zejména v oblasti financování a grantové politiky města.

Po více než půl roce se tak vracíme zpět na začátek. Zdá se, že brněnští politici nemají zájem o zlepšení situace ve financování brněnské kultury a o vznik nové odborné koncepce, která navíc mohla být financována z evropských zdrojů.

Více informací ochotně poskytne

David Oplatek
725 741 376