1. 3. 2012 Brno kulturní posiluje: jednáme, ale ne bez výhrad

V pondělí 27. února se uskutečnilo první zasedání přípravného výboru občanského sdružení Brno kulturní. Do konce týdne schválí výbor stanovy, které následně zašle k registraci MVČR. Právnická subjektivita výrazně usnadní chod iniciativy a posílí její vyjednávací pozice. Oficiální organizace bude čitelnější pro podporovatele i partnery.

Ze schůzky s náměstkyní Bohuňovskou dne 23. února vyplynulo, že město je ochotné na Programu rozvoje kultury města Brna  pracovat participativním způsobem analogickým Plánu aktivního stárnutí. To znamená vznik otevřených pracovních skupin, které budou vytvářet konkrétní návrhy pro zastupitelstvo a úředníky města.

Druhým výstupem jednání je ohlášení, že město uspořádá veřejné setkání, kde představí:

  • způsob vypořádání připomínek k Programu rozvoje kultury,
  • způsob další práce s dokumentem a zapojení odborné veřejnosti,
  • důvody a důsledky transformace BKC na TIC.

Vnímáme to jako akceptaci našeho návrhu na veřejné jednání kulturní komise, který zazněl na nedávné diskusi o kulturní politice,“ upřesnil David Oplatek, člen přípravného výboru Brno kulturní o.s.

„Jednání probíhalo věcně, problém ale vidíme v návrhové části Programu, která je špatná a nepoužitelná. Přiřazení cílů k obdobím plnění je zmatené, městem zdůrazňovaná potřeba obecných formulací je místy naopak nebývale konkrétní, jak ukazuje zejména prioritní osa č. 3 „Cestovní ruch a kulturní destinace,“ upozornil Martin Bernátek a dodal: Trváme proto dále na tom, že návrhová část musí být výrazně přepracována nebo vypracována znovu.

Informace o nejbližších krocích:

World café

Dne 19. března se uskuteční ve foyer Domu umění praktický workshop, kam budou pozváni zástupci odborné veřejnosti, příspěvkové i nepříspěvkové kulturní obce i magistrátu. Cíle jsou především osobní seznámení aktérů a vyjasňování způsobů, jak hledat a najít konsenzus nové kulturní politiky v Brně. Diskuse nad konkrétními otázkami bude probíhat v menších skupinách tak, abychom došli ke srozumitelným závěrům.

Brno kulturní narůstá

Po uskutečněných debatách nabídlo pomoc při činnosti iniciativy množství jednotlivců i organizací. Postupně je zapojujeme do dobrovolnické práce. Podáváme také několik žádostí o granty, jimiž zefektivníme svou činnost. Usilujeme především o zlepšení přenosu aktuálních informací, tak aby bylo jasné, koho Brno kulturní sdružuje a zastupuje a kdo jsou jeho partneři.